09 ส.ค.

ทิปและทริคสำหรับการใช้ Extension และ Template สำหรับ Joomla

ทิปและทริคสำหรับการใช้ Extension และ Template สำหรับจูมล่า

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพนั้น ต้องมีการกำหนดความต้องการเว็บไซต์ให้แน่ชัด ทั้งชนิด รูปแบบ โครงสร้าง ขนาดของเว็บไซต์ ข้อจำกัด ซึ่งนี้เป็นเทคนิคพื้นฐานสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ หรืออีกวิธีก็คือ ดูเว็บที่คล้ายกับของที่เราจะสร้างเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งไหนที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับเว็บไซต์ของเรา สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาการใช้ Joomla ของตน สามารถเข้าไปดูได้ที่ รวมวิธีการใช้ Joomla ซึ่งจะมีทิปและเทคนิคจากกูรู

เมื่อความต้องการเป็นรูปเป็นร่าง เราสามารถกำหนดเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งการออกแบบโครงสร้าง รูปแบบ หรือหน้าตาของเว็บไซต์ หรือการเลือกใช้ Template ที่เหมาะสม ซึ่งสำหรับโปรแกรม Joomla มีเทมเพลตให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับงานที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งมีทั้งให้ใช้ฟรีหรือเสียเงิน

ส่วนการเลือกใช้ Extension ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เว็บสมบูรณ์ อีกทั้งช่วยลดเวลาในการเขียนโค้ดด้วย สำหรับ Joomla มี Extension ให้เลือกใช้มากมาย ทั้ง Plugin, Module หรือ Add on สามารถเลือกสรรใช้ได้แล้วแต่ชนิดของเว็บ แต่ที่ขอแนะนำและจำเป็นอย่างยิ่ง คือการ Back up และการป้องกันความปลอดภัยของเว็บไซต์ต่าง ๆ มากมาย