10 ก.ย.

ความเป็นอัตลักษณ์ของจูมล่า

จูมล่า

คือระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปแบบหนึ่ง มีคุณสมบัติเป็นโอเพนซอร์ส CMS เป็นระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ สามารถทำงานได้หลายแพลตฟอร์มที่รองรับ PHP และ MySQL ภายใต้ลิขสิทธิ์ของใบอนุญาตสาธารณะทั่วไป เป็นหลักการเดียวที่สร้างขึ้นโดยอาสาสมัครจากทั่วทุกมุมโลก โดยรวมหลายองค์กรที่แข็งแกร่งได้ร่วมกันพัฒนา ทุกคนมีความสุขในการสร้างสิ่งที่ส่งผลดีในวงกว้าง สามารถนำมาพัฒนาระบบให้ใช้ได้ฟรี

หลายคนนำมาใช้พัฒนาเว็บไซต์ จากผู้ใช้สามารถนำระบบต่าง ๆ เช่น ระบบข่าวสาร ระบบสมาชิก ระบบเว็บบอร์ด รวมถึงสามารถหารูปแบบธีมต่าง ๆ นำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย โดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาระบบต่าง ๆ เอง ที่สำคัญคือ สามารถติดตั้งได้ง่าย ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งได้นำมาพัฒนาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 188bet

จูมล่าได้มุ่งเน้นเพื่อการใช้ในการพัฒนาองค์กรเว็บไซต์ โดยมีจุดเด่นที่มีความสวยงามของรูปแบบที่ดูเป็นสากล รวมถึงความง่ายต่อการใช้งานของผู้พัฒนา และผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทำให้ความรู้สึกแตกต่างจาก CMS ทั่วไปตรงที่คุณสามารถออกแบบ และสร้างหน้าตาของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ

คุณประโยชน์ของ “จูมล่า” เนื่องจากการพัฒนาที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีเครื่องมือเสริมหลายตัวที่ช่วยในการนำไปสร้างเว็บไซต์ได้หลายประเภทมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนา เช่น การสร้างเว็บไซต์เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างเว็บไซต์งานเพื่อใช้ในชุมชนคณะร่วมกัน และเว็บไซต์ประเภทอื่น ๆ หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการประยุกต์นำไปใช้ตามความเหมาะสมกับงานประเภทนั้น ๆ