แหล่งข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของการอ่านเพื่อถกในแต่ละหัวข้อ

แหล่งข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของการอ่านเพื่อถกในแต่ละหัวข้อ - แหล่งข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของการอ่านเพื่อถกในแต่ละหัวข้อ

แหล่งข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของการอ่านเพื่อถกในแต่ละหัวข้อ

เว็บไซต์ของเรายินดีเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก ความคิดเห็นทั้งหลายที่มีค่า โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla เรายินดีรับฟัง ทั้งนี้ การโต้เถียงหรือการกล่างอ้าง จะต้องมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือหรือยอมรับได้

เว็บไซต์ของเราจัดตั้งโดย Admin ที่มีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ แต่เว็บไซต์ของเรามีเว็บบอร์ดเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ ทุกคนมีสิทธิที่จะใช้แหล่งกล่าวอ้างมาเพื่อโต้แย้ง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือบทความ ทั้งภายในและนอกประเทศ หรือจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น องค์กรรัฐ (กระทรวง มหาวิทยาลัย) หรือบริษัทเอกชนที่น่าเชื่อถือ หรือสมาชิกท่านไหนที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม สามารถแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ หรือเอกสารที่ได้รับการยืนยันถูกต้องจากแหล่งต่าง ๆ เช่น บทความ งานวิจัย หรือหนังสือที่มีความน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลที่นำมาโต้แย้งนั้น มีเวลาใกล้เคียงกับปัญหาที่กล่าวอ้าง

โดยส่วนใหญ่ เราจะให้แอดมินเพจเป็นผู้ตัดสินใจในการถกปัญหา แต่บางครั้ง เราอาจจะเปิดรับผลโหวตเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก หรือจำกัดการเข้าถึงของสมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสียในหัวข้อนั้น ๆ

เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บคอมมูนิตี้ มีเนื้อหาหลายหมวด แบ่งแยกไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน ทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ บทความ ประกาศต่าง ๆ จากทาง Joomla หรือเว็บไซต์ Official ต่างๆ สอนการสร้างเว็บไซต์ แจกหรือจำหน่าย Extension และ Template หน้าขายสินค้าหรือรับงาน

ส่วนสมาชิกที่สนใจ สามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลในการถกประเด็นที่เป็นความรู้ได้ โดยการใส่คำค้นหาในหัวข้อนั้น ๆ หรือถ้าหัวข้อไหนที่เป็นประเด็น ท่านอาจพบได้โดยทันที

เราเชื่อว่า สมาชิกทุกท่านต่างต้องการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของเว็บไซต์ เพราะมีหลายท่านที่นำเอาข้อมูลเว็บไซต์ของเราไปกล่าวอ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์และผู้ที่ใช้งาน