เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา - เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เราเริ่มต้นก่อตั้งเว็บไซต์ตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นของ Joomla ด้วยความหลงใหลและความชำนาญในการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเขียนโค้ดหรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อีกทั้งยังมีความชำนาญในด้านการเขียนโปรแกรมและระบบเน็ตเวิร์กต่าง ๆ อีกด้วย เราเล็งเห็นถึงการเติบโตของรูปแบบและความต้องการต่าง ๆ ของเว็บไซต์

แต่เดิมที เราพัฒนาเว็บไซต์โดยการเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ต่อมาความต้องการในการมีเว็บไซต์มากขึ้น กอปรกับมีผู้สนใจต้องการสร้างเว็บไซต์เป็นด้วยตนเอง ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ผู้สร้างไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ทำให้เราเลือกใช้โปรแกรมทำเว็บไซต์สำเร็จรูป ซึ่งก็คือ Joomla นั่นเอง

โปรแกรม Joomla ถือเป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปอันดับแรก ๆ ในตลาด แต่ในตอนนั้น แหล่งข้อมูลความรู้ เพื่อให้กับผู้ที่สนใจศึกษาโปรแกรมนั้นยังมีอยู่ไม่มาก เราได้สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นชุมชนเล็ก ๆ สำหรับผู้ใช้โปรแกรม Joomla ซึ่งต่อมาความต้องการในการเรียนรู้ของโปรแกรมมีมากขึ้น ทำให้จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการหรือสมาชิกมีมากขึ้นตามไปด้วย โดยเราได้เพิ่มเนื้อหาหรือหัวข้อตาง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้เข้าใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์ของเรายังได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Joomla ในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Joomla เช่น Update, Patch, Extension ต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากทาง Joomla อีกทั้งเรายังพัฒนา Extension และ Template ต่าง ๆ ที่เป็นของเราเพื่่อจำหน่ายและแจกจ่ายให้กับสมาชิกด้วย และเรายังสรรหา Extension และ Template จากทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปใช้อีกด้วย ทั้งนี้ เรายังคอยช่วยเหลือสมาชิก และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla

เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla สร้างเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจสร้างเว็บไซต์